اخطار به کلیه دانشجویان در امتحانات نیمسال اول ۹۶-۹۵ پیام نور

برنامه امتحانات پیام نور منتشر شده در کلیه سایت ها غیر معتبر است . احتمال متفاوت بودن تاریخ امتحانات وجود دارد

به گزارش سایت خبری پیام نور ۹۸ دانشگاه پیام نور در نامه ای که به مراکز خود ارسال کرده است باتوجه به مشاهده مغایرت تاریخ امتحانات پیام نور ملاک کلیه تاریخ امتحانات برای دانشجویان گزارش های ۴۲۳ و ۴۲۸ در سیستم گلستان است.
گزارش ۴۲۸ همان کارت ورود به جلسه است

در نامه ای که رییس دفتر برنامه ریزی پیام نور آن را صادر کرده است این موضوع تاکید شده است

 آموزش تصویری دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پیام نور کلیک کنید

azmoon

No votes yet.
Please wait...

 

منبع : پایـــگاه خبـــری دانشجـــویان پیــــام نـــور98

اخبار پیام نور

اخبار پیام نور