close
دانلود آهنگ جدید
چالش های پیش روی طرح جدایی مراکز بین الملل دانشگاه پیام نور از مراکز استان بررسی شد.
کانال تلگرام هایپرتمپ

چالش های پیش روی طرح جدایی مراکز بین الملل دانشگاه پیام نور از مراکز استان بررسی شد.

با حضور معاون مراکز بین الملل دانشگاه پیام نور در مرکز بین الملل عسلویه

                                                                                                                  

چالش های پیش روی طرح جدایی مراکز بین الملل دانشگاه پیام نور از مراکز استان بررسی شد.

به گزارش سایت http://pnu_ac.r98.ir/دراین جلسه که با حضور معاون مراکز بین الملل دانشگاه پیام نور و مسئولین دانشگاه پیام نور استان بوشهر و مرکز بین المللی عسلویه برگزار شد چالشها و فرصت های طرح جدایی مراکز بین الملل از مراکز استانی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه معاون مراکز بین الملل دانشگاه پیام نور اظهار داشت:طرح استقلال مراکز بین الملل از مرکز استانی که مصوبه هیت امنای دانشگاه است فرصتی جدیدی رابرای این مراکز فراهم می آورد.

دکتر دیانت در تشریح این موضوع افزود:تخصیص امکانات و اعتبارات بیشتر،جذب بیشتر و سریعتر اعضای هیات علمی و کارکنان اداری و تعریف ساختار جدید برای این مراکز به عنوان دانشگاهی مستقل از جمله این فرصت هاست.

وی اظهار امیدوار کرد با تسریع در روند این امر شاهد توسعه و گسترش رشته های کاربردی و متناسب با نیاز منطقه در این دانشگاه نیز باشیم.

در ادامه این جلسه مدیران بخش های ستادی استان بخصوص امور مالی و اداره خدمات آموزشی به تشریح مشکلات پیش آمده درهمین خصوص پرداختند و خواستار رفع آنان شدند.

در این جلسه دکتر دیانت از همکاری و پشتیبانی همه جانبه ستاد استانی دانشگاه پیام نور استان بوشهر با مرکز بین المللی عسلویه تقدیر و تشکر کرد.